26/01 – Βιωματικό σεμινάριο «Αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης στον εργασιακό χώρο» από το Κέντρο Πρόληψης «Δίοδος»

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να υλοποιηθούν τρεις (3) εβδομαδιαίες συναντήσεις βιωματικού χαρακτήρα, διάρκειας 2 ½ ωρών η καθεμιά, με έναρξη την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, στις 17.30 στο χώρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρόδου, Στ. Καζούλη 30. Υπεύθυνος υλοποίησης είναι ο Σπύρος Στογιάννης, Κοινωνικός Λειτουργός-Στέλεχος Πρόληψης.

Continue reading “26/01 – Βιωματικό σεμινάριο «Αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης στον εργασιακό χώρο» από το Κέντρο Πρόληψης «Δίοδος»”

27/01 – Δημιουργικές Συζητήσεις από το Κέντρο Πρόληψης «Δίοδος»

Σκέψεις, προκλήσεις, προβληματισμοί, μοίρασμα και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, είναι οι στόχοι των «Δημιουργικών συζητήσεων» που εγκαινιάζει το Κέντρο Πρόληψης «Δίοδος» αυτή τη χρονιά και που απευθύνεται κυρίως σε γονείς.
Το θέμα της πρώτης συνάντησης είναι: «Επικοινωνία και επίλυση συγκρούσεων στην οικογένεια». Ημερομηνία συνάντησης είναι το Σάββατο 27 Ιανουαρίου και ώρα 17.00- 19.30.

Continue reading “27/01 – Δημιουργικές Συζητήσεις από το Κέντρο Πρόληψης «Δίοδος»”