Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Διεύθυνση: Ηλία Βενέζη, Ρόδος

Τηλέφωνο: 2241 001400

email: info@rpschool.gr

www.rpschool.gr

www.facebook.com/rpedia