05/11 – Η Ρόδος για τη Ζωή

Κυριακή 5 Νοεμβρίου. Η Ρόδος για τη Ζωή διοργανώνει για 8η συνεχόμενη χρόνια τον ομώνυμο φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου – περπάτημα με σκοπό αντικαρκινικές δράσεις. Η φετινή εκδήλωση έχει αντικείμενο την ανάδειξη της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωση του καρκίνου.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τη δωρεά στο Γενικό Νοσοκομείου Ρόδου εξοπλισμού αναβάθμισης του Παθολογοανατομικού Τμήματος.

Rhodes for Life is organizing for the 8th consecutive year its annual charity race walk vs cancer.
This year’s event is aiming to create awareness about the importance of prevention and early screening of cancer.
The proceeds of will be directed to Rhodes General Hospital for the upgrade of its Pathology Department.

Μάθετε περισσότερα, γίνετε εθελοντές: https://www.facebook.com/rhodesforlife/

Αποδεχόμενη την πρόταση της διοίκησης του ΓΝΡ και της υπεύθυνης ιατρού-Παθολογοανατόμου, η ΑΜΚΕ «η Ρόδος για τη Ζωή», θέτει ως στόχο εφέτος την αναβάθμιση του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου με την αγορά τριών μηχανημάτων, τα οποία αφορούν την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου μέσω των εξετάσεων βιοψίας των ιστών άρα και την έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης θεραπείας για την αντιμετώπιση της νόσου.
Η αναβάθμιση που θα γίνει με την αγορά από την ΑΜΚΕ των συγκεκριμένων μηχανημάτων, συγχρόνως με αυτήν που γίνεται από το ΓΝΡ, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διενέργεια όλων των ιστολογικών εξετάσεων στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του νοσοκομείου μας, αυξάνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών στους ασθενείς με τη γρήγορη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.
Πρόκειται για την αγορά :
1) Διαγνωστικού Ψηφιακού Μικροσκοπίου υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης, το οποίο είναι και το όργανο με το οποίο ο ιατρός θέτει την τελική διάγνωση, με δυνατότητα φωτογράφισης και σύνδεσης μέσω διαδικτύου με άλλα εργαστήρια και κέντρα αναφοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο για ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων επί των αποτελεσμάτων των δειγμάτων.
2) Επικαλυπτικού Μηχανήματος για την ρομποτική χρώση των δειγμάτων και πλακιδίων, την καλύτερη προετοιμασία τους πριν την τελική διάγνωση από το γιατρό, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση,ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα λάθους στη διάγνωση.
3) Πάγκου κοπής-επεξεργασίας των ιστολογικών δειγμάτων το οποίο αποτελείται από ειδικό σύστημα εξουδετέρωσης των βλαβερών τοξικών ουσιών και αερίων, για τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας του προσωπικού του εργαστηρίου ,το οποίο βρίσκεται εκτεθειμένο κατά τη διενέργεια των εξετάσεων και βιοψίας των ιστών. Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ιστολογικές εξετάσεις, μετά από έρευνες που έχουν γίνει, ενοχοποιούνται για κάποιες μορφές καρκίνου και νόσους του κεντρικού νευρικού συστήματος στους εργαζόμενους των Παθολογοανατομικών Εργαστηρίων.
Το συνολικό κόστος των παραπάνω μηχανημάτων ανέρχεται στα 46.376 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *